Hersteller: Sintek Photronic Corp. (3e Solar)

9 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
STK-120P6-A (3 Module) 120 bis 140 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STK-160P6-A (3 Module) 160 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
STK-210P6-A (3 Module) 210 bis 230 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Legende
Aktuell
Archiviert