Hersteller: ANJI Technology Co. Ltd.

284 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
AJP-S536-70 (5 Module) 70 bis 90 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-S536-75 (5 Module) 75 bis 95 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M636-100 (5 Module) 100 bis 135 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M636-120 (6 Module) 120 bis 145 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJF-C972-130 (3 Module) 130 bis 155 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M636-130 (6 Module) 130 bis 155 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJG-M636-140 (4 Module) 140 bis 155 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJG-M636-140 (4 Module) 140 bis 155 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M636-145 (4 Module) 145 bis 160 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M636-145 (4 Module) 145 bis 160 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-S572-160 (5 Module) 160 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M648-160 (5 Module) 160 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-S572-165 (7 Module) 165 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M648-165 (7 Module) 165 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-S572-165 (7 Module) 165 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M648-165 (7 Module) 165 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M648-175 (7 Module) 175 bis 205 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M654-180 (5 Module) 180 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-S572-185 (7 Module) 185 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M654-190 (7 Module) 190 bis 220 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M654-190 (7 Module) 190 bis 220 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M648-190 (6 Module) 190 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-S572-190 (5 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M648-190 (6 Module) 190 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M654-195 (7 Module) 195 bis 225 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M660-205 (5 Module) 205 bis 225 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M660-210 (7 Module) 210 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M660-210 (7 Module) 210 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M654-215 (6 Module) 215 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M654-215 (6 Module) 215 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M660-225 (7 Module) 225 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJB-M660-230 (7 Module) 230 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJB-M660-230 (7 Module) 230 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M660-240 (7 Module) 240 bis 270 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M660-240 (7 Module) 240 bis 270 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M672-250 (5 Module) 250 bis 270 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M672-250 (7 Module) 250 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M672-250 (7 Module) 250 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-S660-250 (9 Module) 250 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-S660-255 (6 Module) 255 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M672-275 (7 Module) 275 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJB-M672-280 (7 Module) 280 bis 310 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJB-M672-280 (7 Module) 280 bis 310 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M672-290 (7 Module) 290 bis 320 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-M672-290 (7 Module) 290 bis 320 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
AJP-S672-310 (8 Module) 310 bis 345 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Legende
Aktuell
Archiviert