Hersteller: Jiangsu Dengtai New Energy Co.Ltd.

105 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
DT003P-6 (4 Module) 3 bis 10 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT020M-12 (5 Module) 20 bis 45 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT25M (2 Module) 25 bis 30 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT35M (3 Module) 35 bis 45 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT50M (3 Module) 50 bis 60 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT050M-12 (14 Module) 50 bis 130 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT65M (2 Module) 65 bis 70 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT75M (2 Module) 75 bis 80 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT85M (3 Module) 85 bis 95 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT110P (2 Module) 110 bis 120 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT130P (2 Module) 130 bis 140 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT160M (3 Module) 160 bis 170 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DTM160M-black (3 Module) 160 bis 170 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT170-24 (7 Module) 170 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT175M (2 Module) 175 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DTM175M-black (2 Module) 175 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT185M (2 Module) 185 bis 190 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DTM185M-black (2 Module) 185 bis 190 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT195P (2 Module) 195 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT205P (2 Module) 205 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT210M (3 Module) 210 bis 230 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT210P-20 (7 Module) 210 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT220P (3 Module) 220 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT220P-blue (3 Module) 220 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT240M (2 Module) 240 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT250P (3 Module) 250 bis 270 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT260P-24 (7 Module) 260 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT280P (2 Module) 280 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
DT290M (2 Module) 290 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Sonstige Module (6 Module) 5 bis 150 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Legende
Aktuell
Archiviert