Hersteller: Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd.

106 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
SPP290M60S (7 Module) 290 bis 320 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP295P60 (6 Module) 295 bis 320 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP305M60 (14 Module) 305 bis 335 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP310M60 (6 Module) 310 bis 335 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP310M60 All Black (5 Module) 310 bis 330 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP325D60H (5 Module) 325 bis 345 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP330N60H (5 Module) 330 bis 350 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP340NHEH (5 Module) 340 bis 360 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP365P72 (6 Module) 365 bis 390 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP375M72 (6 Module) 375 bis 400 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP375PH7H (6 Module) 375 bis 400 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP380MH7H (6 Module) 380 bis 405 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP390D72H (6 Module) 390 bis 415 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP395DH7H (6 Module) 395 bis 420 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP395N72H (6 Module) 395 bis 420 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP400NH7H (6 Module) 400 bis 425 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SPP435NHJH (5 Module) 435 bis 455 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Legende
Aktuell
Archiviert