Hersteller: CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd.

474 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
CNPV-5M (P) (2 Module) 5 bis 5 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-10M (P) (2 Module) 10 bis 10 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-40M (2 Module) 40 bis 50 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-40M (2 Module) 40 bis 50 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-40M (2 Module) 40 bis 50 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-40M (2 Module) 40 bis 50 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-60M (2 Module) 60 bis 70 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-60M (4 Module) 60 bis 80 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-60M (4 Module) 60 bis 80 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-60M (4 Module) 60 bis 80 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-64M-16 (3 Module) 64 bis 68 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-75M (5 Module) 75 bis 95 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-85M (3 Module) 85 bis 95 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-85M (5 Module) 85 bis 105 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-85M (5 Module) 85 bis 105 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-90M (4 Module) 90 bis 105 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-120P (5 Module) 120 bis 140 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-125M (5 Module) 125 bis 145 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-130P (4 Module) 130 bis 145 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-130P (4 Module) 130 bis 145 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-135M (4 Module) 135 bis 150 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-135M (4 Module) 135 bis 150 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-140P (4 Module) 140 bis 155 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-145M (4 Module) 145 bis 160 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-160M (6 Module) 160 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-175M (6 Module) 175 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-180M (5 Module) 180 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-180M (6 Module) 180 bis 205 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-180M (6 Module) 180 bis 205 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-180M (6 Module) 180 bis 205 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-180M (6 Module) 180 bis 205 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-190P (6 Module) 190 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-190M (3 Module) 190 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-190MB (3 Module) 190 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-190MB (3 Module) 190 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-190M Solrif (3 Module) 190 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-190M (5 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-190M (10 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-190MB (4 Module) 190 bis 205 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-195MB (3 Module) 195 bis 205 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-200M (6 Module) 200 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-200P-54 (3 Module) 200 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-205M-54 (3 Module) 205 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-205M Solrif (3 Module) 205 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-205M (3 Module) 205 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-210P-54 (3 Module) 210 bis 220 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-210P-54 (3 Module) 210 bis 220 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-210P-54 (4 Module) 210 bis 225 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-210P|||H (3 Module) 210 bis 230 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-215M-54 (3 Module) 215 bis 225 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-215M-54 (3 Module) 215 bis 225 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-215P-54 (3 Module) 215 bis 225 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-220M-54 (3 Module) 220 bis 230 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-220P-54 (3 Module) 220 bis 230 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-225M (3 Module) 225 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-225P (3 Module) 225 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-225P (5 Module) 225 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-225P (6 Module) 225 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-225P (6 Module) 225 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-225P (6 Module) 225 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-225P (6 Module) 225 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-230M (5 Module) 230 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-230M (6 Module) 230 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-230M (6 Module) 230 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-230M (6 Module) 230 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-235PB (3 Module) 235 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-235PB (3 Module) 235 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-235M (6 Module) 235 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-235P (5 Module) 235 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-235M-54 (3 Module) 235 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-235P (5 Module) 235 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-235PB (4 Module) 235 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-240MB (3 Module) 240 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-240MB (3 Module) 240 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-240PB (3 Module) 240 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-250P (5 Module) 250 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-250MB (3 Module) 250 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-250M (5 Module) 250 bis 270 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-250M (5 Module) 250 bis 270 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-250MB (4 Module) 250 bis 265 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-260M (6 Module) 260 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-265P (3 Module) 265 bis 285 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-275M (3 Module) 275 bis 295 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-275P (5 Module) 275 bis 295 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-275P (6 Module) 275 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-275P (6 Module) 275 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-275P (6 Module) 275 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-280M (5 Module) 280 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-280M (6 Module) 280 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-280M (6 Module) 280 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-280M (6 Module) 280 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-280P (6 Module) 280 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-285PB (3 Module) 285 bis 295 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-285PB (3 Module) 285 bis 295 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-285P (5 Module) 285 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-285P (5 Module) 285 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-285PB (4 Module) 285 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-290MB (3 Module) 290 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-290MB (3 Module) 290 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-290PB (4 Module) 290 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-290M (6 Module) 290 bis 315 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-295P (2 Module) 295 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-300MB (4 Module) 300 bis 315 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-305M (5 Module) 305 bis 325 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-305M (5 Module) 305 bis 325 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
CNPV-305MB (4 Module) 305 bis 320 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Sonstige Module (24 Module) 5 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Legende
Aktuell
Archiviert