Hersteller: Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd. (SolarSoul)

42 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
GSM-85 GEG LT (3 Module) 85 bis 95 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSP-120 GET AW (3 Module) 120 bis 140 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSM-135 GET AW (3 Module) 135 bis 145 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSM-185 GET AW (3 Module) 185 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSM-185 GET AW (3 Module) 185 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSP-190 GET AW (3 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSP-190 GET AW (3 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSM-200 GET AW (3 Module) 200 bis 220 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSM-200 GET AW (3 Module) 200 bis 220 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSP-230 GET AW (3 Module) 230 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSM-240 GET AW (3 Module) 240 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSM-265 GET AB (3 Module) 265 bis 275 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSP-270 GET AW (3 Module) 270 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
GSM-290 GET AW (3 Module) 290 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Legende
Aktuell
Archiviert