Hersteller: Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd.

112 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
SEGM6 10W (19 Module) 10 bis 100 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGP6-36 100 (6 Module) 100 bis 140 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM6-36 120 (3 Module) 120 bis 140 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM6-36 130 (3 Module) 130 bis 150 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGP6-36 130 (3 Module) 130 bis 150 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM5-72 180 (5 Module) 180 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM6-48TP 180 (4 Module) 180 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM5-72 180 (5 Module) 180 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM6-48 180 (4 Module) 180 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM5-72MB 190 (3 Module) 190 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGP6-54 200 (3 Module) 200 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGP6-54 210 (3 Module) 210 bis 220 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGP6-60 220 (4 Module) 220 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM6-60 230 (4 Module) 230 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM6-60 230 (5 Module) 230 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGP6-60 230 (5 Module) 230 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM5-96 240 (3 Module) 240 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM5-96 240 (3 Module) 240 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM6-60MB 240 (3 Module) 240 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM6-72 275 (6 Module) 275 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGP6-72 275 (6 Module) 275 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGM6-72 275 (6 Module) 275 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEGP6-72 275 (6 Module) 275 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Legende
Aktuell
Archiviert