Hersteller: Yingli Green Energy Holding Co. Ltd.

774 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
YL 75 Wp (2 Module) 75 bis 85 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 110 Wp (2 Module) 110 bis 120 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 150 (23)P (2 Module) 150 bis 155 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 150 Pb-3 (2 Module) 150 bis 155 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 150 P-23b YGE 40mm Serie (117 Module) 150 bis 340 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 160 (23) P (6 Module) 160 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 160 Pb-3 (6 Module) 160 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 165 Wp (4 Module) 165 bis 180 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 165 P-23b (5 Module) 165 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 175 P-23b (3 Module) 175 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 175 P-23b-PC (5 Module) 175 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 175 PT-23b (3 Module) 175 bis 185 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 175 P-23b-PC (5 Module) 175 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 175 P-23b (5 Module) 175 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 180 P-23b (5 Module) 180 bis 200 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 180 P-23b (7 Module) 180 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 190 P-26b (5 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda 190 YL 190C-24b (US) (5 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda 190 YL 190C-24b (5 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 190 P-23b (10 Module) 190 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda 195 YL 195C-24b (5 Module) 195 bis 215 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda YL 195C-24b (7 Module) 195 bis 225 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 200 (156) (3 Module) 200 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 200 Pb-2 (3 Module) 200 bis 210 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda YL 205C-24b (10 Module) 205 bis 225 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 210 P-29b (6 Module) 210 bis 235 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 210 P-29b/2-1 (6 Module) 210 bis 235 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 215 (156) (4 Module) 215 bis 230 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 215 Pb-2 (4 Module) 215 bis 230 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 225 P-29b (3 Module) 225 bis 235 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 225 P-29b-PC (5 Module) 225 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 225 P-29b (5 Module) 225 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YGE-Z-225 (4 Module) 225 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 225 P-29b (US) (4 Module) 225 bis 240 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 225 P-29b-PC (5 Module) 225 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 225 P-29b (5 Module) 225 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 230 P-29b (5 Module) 230 bis 250 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YGE-Z-230 (4 Module) 230 bis 245 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 230 P-29b (7 Module) 230 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 235 P-32b (5 Module) 235 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 235 P-29b (US) (5 Module) 235 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YGE-Z60-YL 235P-29b (5 Module) 235 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 240 P-29b (5 Module) 240 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 240 P-29b (US) (10 Module) 240 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda 245 YL 245C-30b (10 Module) 245 bis 265 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 245C-30b (4 Module) 245 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda 245 YL 245C-30b (5 Module) 245 bis 265 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda 250 YL 250C-30b (5 Module) 250 bis 270 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda 250 YL 250C-30b (US) (5 Module) 250 bis 270 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda YL 250C-30b (7 Module) 250 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda YL 250C-30b (7 Module) 250 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 250 P-29b (12 Module) 250 bis 275 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 255 P-29b (6 Module) 255 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 260 P-35b (5 Module) 260 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda YL 260C-30b (10 Module) 260 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda YL 260C-30b (US) (10 Module) 260 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YLM 265 D-30b (8 Module) 265 bis 280 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL265P-29b (6 Module) 265 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 270 P-35b (5 Module) 270 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 270 P-35b (5 Module) 270 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL270CG2530L-1 (9 Module) 270 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL270CG2530F-1 (12 Module) 270 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 280 P-35b (5 Module) 280 bis 300 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 280 P-35b (7 Module) 280 bis 310 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL280CG2530F-1 (3 Module) 280 bis 290 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 285 A-35b (5 Module) 285 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 285 P-35b (US) (5 Module) 285 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YGE-U-YL 285 P-35b (5 Module) 285 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YLM285D-30b (12 Module) 285 bis 310 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL285D-30b silver frame (24 Module) 285 bis 315 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 290 P-35b (5 Module) 290 bis 310 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 290 P-35b (US) (10 Module) 290 bis 310 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Panda 295 YL 295C-36b (5 Module) 295 bis 315 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 300 P-35b (6 Module) 300 bis 325 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 305 P-35b (6 Module) 305 bis 330 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL 310 P-35b (6 Module) 310 bis 335 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL310CG2530L-1 (32 Module) 310 bis 385 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL315D-36b (6 Module) 315 bis 340 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL325D-36b (12 Module) 325 bis 350 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL325DS-45b (4 Module) 325 bis 340 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL325D-30b 1/2 (8 Module) 325 bis 340 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL335DT-45b (1000V) (8 Module) 335 bis 350 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL345D-36b (1500V) (38 Module) 345 bis 390 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL365D-34d 1/2 (1500V) (4 Module) 365 bis 380 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL365D-34d 1/2 (1000V) (8 Module) 365 bis 380 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL370CG2536F-1 (5 Module) 370 bis 390 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL380CG2536L-2 1/2 (16 Module) 380 bis 415 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL390D-37e 1/2 (1000V) (12 Module) 390 bis 415 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL395D-36b 1/2 (8 Module) 395 bis 410 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL400D-37e 1/2 (1000V) (8 Module) 400 bis 415 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL405C-38e 1/2 (1000V) (10 Module) 405 bis 430 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL530D-49e 1/2 (1000V) (8 Module) 530 bis 545 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
YL635D-45f 1/2 (1000V) (16 Module) 635 bis 670 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Sonstige Module (7 Module) 160 bis 390 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Legende
Aktuell
Archiviert