Hersteller: Solartech Energy Corp.

85 Module

Typ Leistung Wirkungsgrad Spannung (MPP) Strom (MPP) Anzahl Zellen
SEC-6P-36-130 (IEC) (4 Module) 130 bis 145 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEC-6P-36-130 (UL) (4 Module) 130.92999267578 bis 145.16999816895 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
ASC-6P-36-135 (4 Module) 135 bis 150 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEC-6P-48-175 (IEC) (5 Module) 175 bis 195 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEC-6P-48-175 (UL) (5 Module) 176.50999450684 bis 195.83999633789 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
ASC-6P-48-185 (5 Module) 185 bis 205 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEC-6P-54-200 (IEC) (5 Module) 200 bis 220 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEC-6P-54-200 (UL) (5 Module) 200.82000732422 bis 220.52000427246 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
ASC-6P-54-210 (5 Module) 210 bis 230 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEC-6P-60-220 (UL) (6 Module) 220.63999938965 bis 245.60000610352 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
ASC-6P-60-230 (6 Module) 230 bis 255 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEC-6P-60-240 (IEC) (5 Module) 240 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
ASC-6P-60-240 (5 Module) 240 bis 260 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
ASC-6P-72-275 (7 Module) 275 bis 305 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
SEC-6P-72-280 (7 Module) 280 bis 310 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
ASC-6P-72-280 (7 Module) 280 bis 310 Watt Klicken, um Details anzuzeigen
Legende
Aktuell
Archiviert